Maniere in familie – audio

Dacă suntem curtenitori şi amabili în cămin vom duce cu noi mireasma unui comportament plăcut şi atunci când suntem plecaţi de acasă. Dacă dovedim stăpânire de sine, răbdare, blândeţe şi tărie de caracter în cămin, vom putea să fim lumină în lume. Vom putea să fim aceiaşi înafara căminului. Nu ne vom afla în postura de a avea o faţă acasă şi multe alte feţe înafara ei.
Un creştinism real este unul practic, nu doar declarativ. Un creştinism real face pe bărbat un gentleman şi pe femeie o lady.

Click  play  pentru a asculta:

Reclame

Dragostea care merită celebrată

„Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.” 1 Corinteni 13

Da, merită celebrată doar dragostea adevărată, dragostea exemplificată în capitolul 13 al primei epistole către Corinteni, dragostea agape.

Dragostea nu este un sentiment doar, ea survolează sentimentele şi merge mai departe, spre voinţa care ia decizia de a iubi, în ciuda sentimentelor schimbătoare. Dragostea agape merge şi mai departe, dincolo de voinţă, în miezul conştiinţei care discerne între bine şi rău şi alege întotdeauna să facă binele. Aceasta este dragostea care menţine o căsnicie, dragostea care trebuie învăţată.

Ascultaţi, cu un click pe play: